• vivamedika@abv.bg
  • +359 92 66 09 99
Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от МБАЛ "Вива Медика" ООД
Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.)
Цена
Преглед брой 15.00 лв.
Преглед с лекарска манипулация - наместване на луксация и фиксация брой 45.00 лв.
Преглед с лекарска манипулация - наместване на фрактура и фиксация с гипсов бинт брой 55.00 лв.
Абдоминална ехография брой 20.00 лв.
ЕКГ брой 5.00 лв.
Мускулна инжекция брой 3.00 лв.
Подкожна инжекция брой 3.00 лв.
Венозна инжекция брой 5.00 лв.
Венозна инфузия брой 20.00 лв.
Поставяне на постоянен венозен път (абокат) брой 12.00 лв.
Преглед с вътреставна инжекция брой 30.00 лв.
Преглед и сваляне на гипс брой 20.00 лв.
Пункция на лакът или коляно с преглед брой 30.00 лв.
Пункция на раменна или тазобедрена става брой 20.00 лв.
Пункция на хематом брой 20.00 лв.
Превръзка брой 10.00 лв.
Превръзка с дренаж брой 12.00 лв.
Обработка на малка рана без шев брой 15.00 лв.
Обработка на малка рана с шев брой 20.00 лв.
Обработка на голяма рана брой 30.00 лв.
Сваляне на конци с превръзка брой 15.00 лв.
Екстракция на нокът брой 20.00 лв.
Инцизия на флегмон брой 25.00 лв.
Оперативно лечение на варикозна болест брой 330.00 лв.
Оперативно лечение на мекотъканни новообразувания с болничен престой до 24 ч. брой 100.00 лв.
Продължително лечение на заболявания с терапевтичен профил с престой 7-10 дни дни 250.00 лв.
Продължително лечение на заболявания с терапевтичен профил с престой 11-15 дни дни 350.00 лв.
Продължително лечение на заболявания с терапевтичен профил с престой над 15 дни - цена на леглоден след 15-тия ден дни 20.00 лв.
Лечение на неосигурени пациенти по алгоритъм на КП брой цена на КП
Дубликат на медицински документ, издаден от МБАЛ "Вива Медика" ООД брой 2.00 лв.
Дубликат на болничен лист, издаден от МБАЛ "Вива Медика" ООД брой 5.00 лв.
Заверено копие на медицинска документация брой 15.00 лв.
Вива Медиkа ООД ©