• vivamedika@abv.bg
  • +359 92 66 09 99

Клинични пътеки

код Клинични пътеки
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
78 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет
78.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
179 Оперативни процедури върху апендикс
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182 Оперативни процедури при хернии
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184 Конвенционална холецистектомия
185 Лапароскопска холецистектомия
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
195 Оперативно лечение при остър перитонит
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
199 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност
216 Спешни състояния в гръдната хирургия
217 Оперативни процедури
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
Амбулаторни процедури, по които работи болницата до 2018 г.
код Амбулаторни процедури
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
26 Амбулаторни хирургични процедури
28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
От средата на 2018 г. работим само:
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система
Вива Медиkа ООД ©