• vivamedika@abv.bg
  • +359 92 66 09 99

За Вива Медика ООД

Многопрофилна болница за активно лечение Вива Медика ООД е със седалище град Враца, бул. Втори юни 66.


В болницата се извършва диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности, лечение на спешни състояния, високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения.


Разполага със следните специализирани отделения по вътрешни болести за лечение на бъбречни, ендокринологични и белодробни заболявания, хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение и отделение за долекуване и продължително лечение по вътрешни болести.


Многопрофилна болница за активно лечение Вива Медика ООД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, професионалисти в различни медицински насоки.КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК


Приемно-консултативни кабинети
  • - Регистратура.
  • - Хирургичен кабинет.
  • - Ортопедо-травматологичен кабинет.
  • - Кабинет по вътрешни болести.
  • - Кабинет по преданестезиологична консултация.
  • - Манипулационна.
  • - Превързочна.
  • - Място за краткосрочен престой за наблюдение на пациенти с престой по-кратък от 12 часа- 4 места.СТАЦИОНАРЕН БЛОК


- Отделение по вътрешни болести
- 12 легла
- Отделение за продължително лечение по хирургия и ортопедия и травматология
- 10 легла
- Отделение по хирургия
- 24 легла
- Отделение по ортопедия и травматология
- 16 легла
- Отделение по анестезиология и интензивно
- 6 легла
Вива Медиkа ООД ©